Dør man tidligere, hvis man spiser mange kulhydrater?

Sidste år udkom det såkaldte PURE-studie der fandt at et højt indtagelse af fedt og lav indtagelse af kulhydrat førte til lavere risiko for tidlig død. Men betyder det at fedt er sundt og sukker er usundt? 

Før i tiden var fedt, især mættet fedt, den store synder når det kommer til kosten. De seneste år er der sat mere fokus på sukker, og der har endda været eksempler på at nogen ligefrem anbefaler et højere indtag af mættet fedt.

Således angreb hjerteforskeren Salim Yusuf fra McMaster University Medical School i Politiken blandt andet de danske kostråd, for at anbefale lavere indtag af fedt. Han fortæller:

Retningslinjerne har været: Reducér dit indtag af fedt, og øg dit indtag af kulhydrat. Det har formentlig gjort skade.

Salim Yusuf står bag et omfattende studie, kaldet PURE-studiet, der kiggede på sammenhængen mellem indtag af fedt og kulhydrater og dødeligheden. De fandt at et højt indtag af kulhydrater var associeret med en højere risiko for dødelighed, mens både indtag af fedt generelt og bestemte typer af fedt var associeret med en lavere dødelighed. De fandt ingen sammenhæng mellem indtag af fedt og hjertekarsygdomme som myokardieinfarkt eller dødelighed fra hjertekarsygdomme. Faktisk viste studiet at mættet fedt måske kunne sænke dødeligheden lidt, hvilket får forskerne til at foreslå at kostrådene laves om, fordi de anbefaler lavere indtag af mættet fedt.

En af årsagerne til at der anbefales et lavt indtag af mættet fedt, er at det hæver blodets indhold af det skadelige kolesterol, der kaldes for LDL-kolesterol. Det er nemlig de proteiner i blodet der er med til at give åreforkalkning, som giver anledning til hjertekarsygdomme.

Vi bør være skeptiske overfor PURE-studiet

Hvis man skulle tro på PURE-studiet, ville de danske kostråd formentlig øjeblikkelig skulle laves om. Men et andet studie er nu ude og kritisere PURE-studiet, for at indeholde metodiske fejl, som gør at de ikke kan konkludere som de gør.

Lad os lige først kigge på hvad PURE-studiet konkluderer. De observerede på 135.000 mennesker fra 18 forskellige lande, at dem der indtog en fedtrig kost havde en 23% lavere risiko for at dø i de 7 år studiet varede, sammenlignet med dem der spiste mindre fedt. Omvendt havde de der indtog mest kulhydrat en 28% højere risiko for at dø, sammenlignet med dem der spiste mindre kulhydrater. Det fik forfatterne i PURE-studiet til at konkludere at kostrådene skulle ændres, så de ikke længere anbefaler en høj kulhydratindtagelse og advarer mod mættet fedt.

Men det andet studie, der kritiserer PURE-studiet, har en række kritikpunkter som gør at de ikke mener PURE-studiet kan konkludere som de gør.Cand.scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi Morten Elsøe uddyber i et Facebookopslag fem kritikpunkter af studiet:

  1. For det første skærer studiet alle typer af kulhydrater over én kam, og det kan man ikke. Der er nemlig stor forskel på sundhedsfordele og ulemper ved sukker sammenlignet med andre typer af mindre forarbejdede kulhydrater som fuldkorn.
  2. I mange U-lande, som dem der indgik i PURE-studiet, spiller fattigdom en rolle for at man vælger dårligere former for kulhydrat, fremfor de gode former. Den effekt der ses i PURE-studiet, kan derfor være en effekt som følge af fattigdom, fordi den øgede dødelighed ikke blev fundet ved en øget risiko for hjertekarsygdom, men derimod højere risiko for infektionssygdomme der ikke har så meget med kosten, men snarere med fattigdom at gøre.
  3. De personer der blev undersøgt i studiet var meget forskellige, og derfor burde forskerne have undersøgt for hvert enkelt land, i stedet for at slå alle lande sammen.
  4. Den sammensætning af næringsstoffer som PURE-studiet kommer frem til er sundest, stemmer meget godt overens med de danske kostanbefalinger. Nemlig ca. 50% kulhydrat, 30-35% fedt og 15-20% protein. Derfor understøtter PURE-studiet ikke en ændring af de danske kostråd.
  5. Kineserne udgjorde en tredjedel af PURE-studiets population, og de data der blev fundet stemte ikke overens med andre studier af kinesernes kostvaner. Nationale undersøgelser har nemlig vist, at fedt udgør 30% af energien i kinesernes kost, mens PURE-studiet viste det kun udgjorde 17,7% af kosten. Planteolier udgjorde desuden en stor del af kinesernes fedtindtagelse, men var ikke i toppen af PURE-studiets liste over fedtkilder.

Morten Elsøe skriver derfor i sit Facebookopslag:

Dette bør gøre os meget skeptiske overfor, om PURE-studiets metode til at undersøge deltagernes kostvaner.

Og det er derfor for tidligt at erklære de danske kostråd for døde, og ønske mere fedt på banen som erstatning for kulhydrater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *