HPV-vaccinen frikendt i studie – pigerne var syge før vaccinen

Nu er studiet, der viser at HPV-pigerne der indberettede var mere syge før vaccinen end dem der ikke indberettede bivirkninger, blevet publiceret. 

Tidligere på året var Statens Serum Institut (SSI) ude med foreløbige resultater på et registerstudie, der viste at de piger der har indberettet bivirkninger til HPV-vaccinen også var mere syge før de fik vaccinen, i forhold til de piger der ikke var vaccineret. Dette modsiger den myte der har været ude, at HPV-vaccinen har gjort fuldstændig raske pige meget syge.

Studiet er et registerstudie, hvilket betyder at SSI har trukket data udfra forskellige registre og sammenholdt dem i et studie. Det er en studieform man ofte anvender i sundhedssystemet, og som giver nogle interessante resultater.

Figuren viser fordelingen af alder hvor pigerne der har indberettet bivirkninger, fik deres første HPV-vaccine

Studiet viste bl.a. at pigerne havde oftere besøgt Skadestuen og oftere haft besøg hos kiropraktorer og fysioterapeuter. Dette kan støtte den teori som også Louise Brinth har fundet, at der er tale om piger der har et højt sportsniveau inden de får vaccinen.

Men det viser også øget lægebesøg inden for diagnosekoder der viser mavesmerter, synkoper og andre symptomer fra det autonome nervesystem. Altså symptomer der stemmer overens med påstande om bivirkninger til HPV-vaccinen, men inden pigerne blev vaccineret. Derfor er det også mere sandsynligt at finde disse symptomer hos piger der har fået HPV-vaccinen, selvom de ikke skyldes vaccinen. Det at symptomerne kommer samtidig med vaccinationen, kan sandsynligvis have fået forældrene til at forbinde dem med vaccinen.

Der var inden studiets start indberettet 107 påstande om bivirkninger ved HPV-vaccinen. Af disse er kun 3 fundet til at have en forbindelse med vaccinen, mens studiet her har vist at de resterende havde symptomerne inden vaccinationen.

Siden dette studies start er der indberettet markant flere bivirkninger, formentlig pga. den store medieopmærksomhed. Således er der siden indberettet totalt 2019 bivirkninger, hvoraf 823 er blevet klassificeret som alvorlige. Det betyder ikke at bivirkningerne har en sammenhæng med vaccinen, men blot at der er indberettet flere alvorlige bivirkninger.

Hvad er studiets svagheder?

Ethvert studie har jo sine svagheder, og her skal vi lige udpege nogle af dem. I dette studie indgår kun 319 bivirkninger, og her vil kun fremtidige studier kunne vise om de 2019 bivirkninger er repræsentative af de 319 bivirkninger, som dette studie er udført for. Dette er en svaghed, at det endnu ikke omfatter alle bivirknigner.

En anden svaghed ved sådan et registerstudie, er at der i dette registerstudie er trukket diagnosekoder, som fortæller lidt om hvad patienterne er kommet for. Men det indeholder ikke alle klinisk, relevante data om patienternes besøg hos lægen.

En tredje svaghed er at studiet kun omfatter besøg i det offentlige sundhedssystem, og at det derfor ikke f.eks. kan se om pigerne selv har betalt for psykologbesøg.

Kilde: Kåre Mølbak, Niels Dalum Hansen, Palle Valentiner-Branth.Pre-Vaccination Care-Seeking in Females Reporting Severe Adverse Reactions to HPV Vaccine. A Registry Based Case-Control Study. PLOS 9/9/2016. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *