Medicinsk Cannabis kan give hjerteproblemer

Nyt studie viser at patienter der tager medicinsk cannabis, har højere risiko for at dø af hjerteproblemer. Sammenhængen er større i lande med mere liberaliseret cannabislovgivning.

Cannabis fremstilles ofte på sociale medier som et stof der er helt fri for bivirkninger. Dette er dog ikke helt sandt, og et nyt studie bekræfter nu også at personer der tager medicinsk cannabis har højere risiko for at dø af en hjertekarsygdom, end personer der ikke tager medicinsk cannabis.

Dette viser et helt nyt amerikansk studie, der er udgivet i det amerikanske videnskabelige tidsskrift International Journal of Drug Policy. Studiet har både kigget på hvad forekomsten af død efter hjertesygdom var hos personer der tager medicinsk cannabis, og om forekomsten var højere i stater med mere liberale cannabisregler.

Flere lande og stater liberaliserer cannabis

Studiet er meget relevant, fordi flere lande og stater i verden er begyndt at liberalisere cannabis, så det bliver lettere tilgængeligt. Ofte bliver det udelukkende liberaliseret til medicinsk brug, for eksempel mod smerter, rygmarvslidelser, sclerose eller kvalme.

I Danmark vil en ny forsøgsordning for medicinsk cannabis også træde i kraft, når vi går ind i 2018. Her vil det blive lettere for lægerne at udskrive cannabis til medicinsk brug. Den cannabis der bliver udskrevet vil både kunne importeres og produceres i Danmark, og det vil så være apotekerne der laver det endelige produkt.

Læger, Lægemiddelstyrelsen og Lægeforeningen er gået ud for at advare politikerne mod at legalisere cannabis til medicinsk brug, fordi vi stadig mangler en del studier i effekt og bivirkninger. I den medicinske litteratur er der i forvejen rapporteret om øget forekomst af hjertekarsygdomme hos cannabisbrugere.

Over 2% øget risiko for hjertedød

Forskerne i studiet analyserede død der var relateret til hjertesygdomme. Dette gjorde de i nogle offentlige registre kaldet U.S. National Vital Statistics System for 1990-2014.

Ved hjælp af forskellige beregningsmodeller kunne forskerne se om forekomsten af død fra hjertekarsygdomme forekom hyppigere hos cannabisbrugere end ikke cannabisbrugere. Herudover kunne de også analysere om de stater der har en mere liberal cannabispolitik har højere dødelighed fra hjertesygdomme.

For mænd så forskerne en statistisk signifikant stigning på 2,3% i dødeligheden fra hjertekarsygdomme, hvis en person tog cannabis. For kvinder var denne stigning også statistisk signifikant, men kun på 1,3%. Bivirkningerne forekom hyppigere hos ældre patienter end hos yngre patienter. Herdover fandt forskerne også ud af at sammenhængen var stærkere i stater med mere liberal cannabispolitik.

Forskerne konkluderer at der altså er en øget risiko for at dø af en hjertesygdom, hvis man tager cannabis, end hvis man ikke gør det. Det resultat mener de at politikerne skal være klar over, hvis de skal tillade en udvidet tilgængelighed for cannabis.

3 comments to “Medicinsk Cannabis kan give hjerteproblemer”
  1. Har man også undersøgt hvordan det blev indtaget, f.eks om det var som røg?
    Hvis ikke, er det jo den sædvanlige manipulerede undersøgelse vi er så vant til.

  2. Hvis man tager tiden til at læse studiet, så ser det faktisk ikke ringe ud . Sammenligner man med stater, der slet ikke har legaliseret er der færre dødsfald pga hjerteproblemer i forhold til stater som har legaliseret i en eller anden form. Det artiklen BURDE handle om er, at rådgivningen hos dispensaries kan være for dårlig nogen steder eller at over all giver det færre dødsfald. Kan vi så bruge det til noget i DK? Ja, at det reducerer dødsfald ved ordination af cannabis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *