Om siden

Medicin.news er et magasin hvor du kan læse medicinske nyheder og temaer. Vi leverer sundhedsnyheder, forskningsnyheder og temaartikler inden for sundhed på en let-læselig måde og det har vi gjort siden 2013. Formålet er at formidle sundhedsvidenskab til lægmand.

Sidens artikler skrives af uafhængige forfatter, og siden drives udelukkende finansieret af de reklamer du kan se på siden. Vi har ikke indflydelse på hvilke reklamer der vises, da det styres via et eksternt system og du får vist de reklamer der interesserer dig mest.

Hvis du har en god nyhed du tænker kunne være relevant at bringe på siden eller måske gerne vil lave et gæsteindlæg, er du velkommen til at kontakte os.

Sociale medier

Vi har ikke længere noget nyhedsbrev, men kan opfordre dig til at følge os på sociale medier hvor vi vil slå links til artikler op. Vi er lige nu til stede på Facebook og Twitter.

Rettigheder

Alt indhold på Medicin.news er beskyttet af ophavsretsloven. Du er velkommen til at citere fra artiklerne efter god citatskik, således at du linker til artiklen du citerer fra.

Privatlivspolitik

Medicin.news anvender cookies til at vise reklamer på siden, ved at der registreres statistik til reklameleverandøren. Der er tale om upersonlig statistik, såsom hvilke sider du besøger og hvor længe. Formålet er at vise dig de reklamer der matcher dine interesser bedst, men de kan ikke personhenføres til dig.

En cookie er en lille tekstfil der gemmes på din computer, for at en hjemmeside kan genkende dig igen når du besøger den igen. Den sletter sig selv efter nogle uger, afhængig af indstillingerne i din browser.

Kommentarer

Du er meget velkommen til at kommentere på vores artikler. Alle kommentarer skal godkendes af en forfatter eller administrator på siden.

Kommentarer skal være skrevet med en god tone, skal være konstruktiv og der må ikke forekomme personangreb i en kommentar. Ligeledes beder vi dig også holde dig til emnet i artiklen, for overskuelighedens skyld. Vi tillader heller ikke at du spammer en kommentar med links eller kopi af tekst fra anden hjemmeside eller lign. Enhver kommentar der ikke overholder denne standard, slettes eller redigeres så den overholder standarderne.

Vi findes også på sociale medier, og her skal kommentarer også overholde disse standarder, da de ellers vil blive slettet.

Ellers er du meget velkommen til at bidrage med at gøre debatten bedre, eller tilføje en vinkel du synes mangler i en artikel.