Svendborglægen frikendt af Højesteret

Svendborglægen blev i dag frikendt i Højesteret for grov forsømmelse, efter hun blev dømt skyldig i Landsretten. 

Tusindvis af læger holdt vejret, mens de ventede på den altafgørende dom fra Højesteret. Dommen i den såkaldte Svendborgsag, hvor en yngre læge blev dømt for ikke at journalføre sine mundtlige ordinationer. Hun blev egentlig frikendt i Byretten, men efter den blev anket, blev hun efterfølgende dømt for grov forsømmelse i Landsretten, hvor hun fik en bøde på 5000 kroner.

Det fik tusindvis af læger til at rejse et krav om at dommen skulle ankes til Højesteret fordi den var principiel. Principiel, fordi det er en del af den almindelige dagligdag at der ordineres mundtlige ordinationer, som ikke bliver journalført. Kravet fra lægerne, der kom gennem den såkaldte #Detkuhaværetmig kampagne, førte til at dommen blev anket til Højesteret.

Og her blev dommen så afsagt i dag. Den yngre læge blev frikendt, og kan nu endelig ånde lettet op.

4 dommere stemte for – 3 imod

Der var ikke fuldstændig enighed blandt Højesterets dommere. Ud af de 7 dommere var der 4 der stemte for at hun skulle være uskyldig og 3 der stemte imod. Da det er flertallet der gælder blev hun frikendt.

Men det vidner også om at det er et gråzoneområde, og derfor vil Lægeforeningen fortsætte den politiske kamp for at få et tilsyn der baseres på læring i stedet for straf.

I dommen blev der lagt vægt på, at det ikke kunne bevises at lægen ikke lagde en plan for måling af blodsukker eller at der skulle måles blodsukker. Lægen påstod nemlig at det havde hun gjort ved en mundtlig ordination, og her mener retten altså at det ikke kan bevises at hun har ageret grov forsømmeligt.

Du kan også læse dommen fra Byretten og fra Landsretten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *